STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Sulejowie
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział gospodarczy w Sulejowie
  • Dział badawczo-doświadczalny w Sulejowie
  • ZDOO Lućmierz
  • Dział badawczo-doświadczalny
  • Dział gospodarczy
  • ZDOO Masłowice
  • Dział badawczo-doświadczalny
  • Dział gospodarczy