ZDOO MASŁOWICEAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach

Masłowice 144
98-300  Wieluń
powiat Wieluń
województwo  łódzkie

tel. 43 842 82 08
email zdoo.maslowice@sulejow.coboru.gov.pl

kierownik ZDOO Masłowice :   mgr inż. Halina Topór

Położenie geograficzne:    φ = 51o15´, λ = 18o38´, H = 174 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 205,10 ha, w tym płodozmian doświadcalny 80,20 ha.
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 8,7oC
Roczna suma opadów: 542 mm