SDOO SULEJÓWAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie

Sulejów, ul. Polna 10
97-330  Sulejów
powiat Piotrków Trybunalski
województwo  łódzkie

tel. 44 616 20 39
email sdoo@sulejow.coboru.gov.pl

dyrektor SDOO Sulejów :   dr inż. Przemysław Majchrowski

Położenie geograficzne:    φ = 51o21´, λ = 19o52´, H = 188 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 41,95 ha, w tym płodozmian doświadcalny 27,70 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,2oC
Roczna suma opadów: 578 mm