ZDOO LUĆMIERZAdres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu

Lućmierz, ul. Główna 18
95-100  Zgierz
powiat Zgierz
województwo  łódzkie

tel. 42 717 03 65
email zdoo.lucmierz@sulejow.coboru.gov.pl

Kierownik ZDOO Lućmierz :   mgr inż. Ireneusz Sadowski

Położenie geograficzne:    φ = 52o12´, λ = 19o08´, H = 132 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 86,60 ha, w tym płodozmian doświadczalny 76,60 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytn słaby
Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,5oC
Roczna suma opadów: 610 mm