SKŁAD ŁÓDZKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 dr inż. Przemysław Majchrowski -przewodniczący WZ PDO Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Dyrektor SDOO
2 dr inż. Zygmunt Nita - zastępca przewodniczącego WZ PDO Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Członek Zarządu
3 dr inż. Krzysztof Jan Nowak - zastępca przewodniczącego WZ PDO Centrala Nasienna Sp. z o.o. Sieradz Prezes
4 mgr inż. Andrzej Antczak Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „ANAS” Andrzej Antczak Centrala Nasienna Poddębice Właściciel
5 mgr inż. Leszek Cichoszewski Poznańska Hodowla Roślin Regionalny kierownik sprzedaży
6 mgr inż. Janusz Ciesielski Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Łodzi Dyrektor Oddziału
7 mgr Marcin Czech BASF Polska Sp. z o.o. Kierownik ds. rozwoju produktów nasiennych
8 mgr inż. Grzegorz Dąbrowski "Invest" Grzegorz Dąbrowski Właściciel
9 mgr inż. Michał Dybowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
10 mgr Dariusz Frątczak Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
11 mgr inż. Wojciech Frątczak Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Dyrektor Departamentu
12 mgr Grzegorz Gruszecki Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
13 Włodzimierz Jaworski Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego Członek Rady Powiatowej
14 Jerzy Kuzański Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Biuro Centralne Dyrektor Biura
15 mgr inż. Adam Lenart Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. GospodarstwoNieznanice Kierownik Gospodarstwa
16 mgr inż. Włodzimierz Lewandowski Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Z-ca Dyrektora
17 Dr inż. Bogusława Ługowska DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Hodowca
18 dr inż. Dariusz Majchrzycki DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Dyrektor sprzedaży i marketingu
19 mgr inż. Włodzimierz Małecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Zastępca Wojewódzkiego Inspektora
20 mgr inż. Wanda Orłowska-Job Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Zastępca Kierownika Działu Hodowli
21 mgr inż. Popławski Łukasz Saatbau Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej Przedstawiciel handlowy
22 mgr inż. Tomasz Przybylski Nufarm Polska Sp. z o.o. Kierownik upraw rzepak kukurydza
23 mgr inż. Henryk Rojek Bayer Sp. z o. o. Specjalista Działu Rozwoju i Rejestracji
24 mgr inż. Ireneusz Sadowski Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu Kierownik ZDOO w Lućmierzu
25 mgr Adam Skowroński Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR Starszy specjalista ds. marketingu
26 Jerzy Szymański Firma Nasienna „GRANUM” Sp. j. Współwłaściciel
27 mgr inż. Halina Topór Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach Zastępca Dyrektora SDOO w Sulejowie
28 mgr inż. Jarosław Wierzyk KWS Lochow Polska Sp. z o.o. Doradca agrotechniczny
29 mgr inż. Maciej Wołosz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego
30 mgr inż. Marek Zając Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Stacja Hodowli Roślin Wiatrowo Główny hodowca, Kierownik Stacji
31 mgr inż. Eugeniusz Bogdan Żurański Gospodarstwo Nasiennictwa i Hodowli Roślin Eugeniusz Bogdan Żurański Właściciel

Sekretarz Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr inż. Izabela Wójtowicz- Olczyk