POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


Wydarzenia

Przewodniczący Łódzkiego Zespołu PDO Przemysław Majchrowski wita członków Zespołu przybyłych na posiedzenie w Sali konferencyjnej Izby Rolniczej województwa łódzkiego. Przewodniczący stoi, pozostali zgromadzeni zasiadają przy stołach konferencyjnych

12 stycznia 2023 r.

Ósme posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Czytaj dalej
Podpisanie umowy dotyczącej wsparcia programu PDO w 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie. Na zdjęciu w pozycji siedzącej, od lewej strony Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski

10 maja 2022 r.

W dniu 10 maja 2022 roku została podpisana umowa na kwotę 120 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego

Czytaj dalej
głosowanie członków prezydium łódzkiego zespołu PDO

10 stycznia 2022 r.

Posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO odbyło się w trybie korespondencyjnym, z uwagi na trwającą sytuacją epidemiczną w kraju

Czytaj dalej


Na stronach centrali COBORU

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci