RYS HISTORYCZNY


          Stacja została powołana w 1954 roku przez Wydział Oceny Odmian przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych w miejscowości Dobiecin k. Bełchatowa. W 1957 roku została przeniesiona do Sulejowa otrzymując grunty po PGR Milejów. Nadzór nad stacją, obok Wydziału Oceny Odmian sprawowała administracja rolna szczebla wojewódzkiego (Ośrodek Postępu Rolniczego w Łodzi). Od 1961 roku podlegała pod Wojewódzką Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Łodzi.

          W latach 1968-1974 Stacja funkcjonowała w strukturach Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Lućmierzu. W 1974 roku wszystkie stacje doświadczalne oceny odmian zostały podporządkowane Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

          Na skutek reorganizacji przeprowadzonej w 1991 roku Stacja została włączona w struktury SDOO w Masłowicach. W latach 2005-2010 SDOO w Sulejowie była siedzibą inspektora oceny odmian, który swym nadzorem obejmował województwa łódzkie i mazowieckie.

          Od 1 stycznia 2011 r. na podstawie zarządzenia Dyrektora COBORU zgodnie z art. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 25 listopada 2010r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 1591) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 grudnia 2010r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie stała się łódzkim oddziałem terenowym COBORU, w skład którego weszły dwa zakłady doświadczalne: ZDOO w Lućmierzu i ZDOO w Masłowicach.

            Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach został powołany w 1967 roku na podstawie Uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi jako Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Masłowicach. Początkowo stacja podlegała merytorycznie Wojewódzkiej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Łodzi, której podlegały jeszcze oprócz Masłowic SDOO w Bratoszewicach, SDOO w Głogowej i SDOO w Sulejowie.

           W 1974 roku wszystkie stacje doświadczalne oceny odmian zostały podporządkowane Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Od 1 stycznia 2011 roku Zakład Doświadczalny podlega SDOO w Sulejowie.  

          Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu został powołany w 1953 roku w Lućmierzu, w 1959 roku przeniesiony do Bratoszewic a w 1968 z powrotem do Lućmierza. Od 1 stycznia 2011 roku Zakład Doświadczalny podlega SDOO w Sulejowie.