ZDOO MASŁOWICE


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach Masłowice 144
98-300 Wieluń
powiat : Wieluń
województwo: łódzkie

tel. 43 842 82 08
email zdoo.maslowice@sulejow.coboru.gov.pl

p.o. Kierownik ZDOO Masłowice :   Jan Janik

Położenie geograficzne:

φ = 51o15´, λ = 18o38´, H = 174 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 205,10 ha, w tym płodozmian doświadcalny 80,20 ha.
  • Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,7oC
  • Roczna suma opadów: 542 mm