ZDOO LUĆMIERZ

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu

Lućmierz, ul. Główna 18
95-100  Zgierz
powiat Zgierz
województwo  łódzkie

tel. 42 717 03 65
email zdoo.lucmierz@sulejow.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Lućmierz, z-ca dyrektora SDOO Sulejów
mgr inż. Leszek Cichoszewski
 
Położenie geograficzne:
φ = 52o12´, λ = 19o08´, H = 132 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 86,60 ha, w tym płodozmian doświadczalny 76,60 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytn słaby
Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
Średnia temperatura roczna: 8,5oC
Roczna suma opadów: 610 mm