ZDOO LUĆMIERZ


Adres:

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu Lućmierz, ul. Główna 18
95-100 Zgierz
powiat : Zgierz
województwo: łódzkie

tel. 42 717 03 65
email zdoo.lucmierz@sulejow.coboru.gov.pl

Kierownik ZDOO Lućmierz :   mgr inż. Ireneusz Sadowski

Położenie geograficzne:

φ = 52o12´, λ = 19o08´, H = 132 m n.p.m.

Warunki klimatyczno-glebowe:

  • Powierzchnia ogółem 86,60 ha, w tym płodozmian doświadczalny 76,60 ha.
  • Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
  • Klasy bonitacji gleb: IVa - VI
  • Średnia temperatura roczna: 8,5oC
  • Roczna suma opadów: 610 mm