Dziesiąte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 25 stycznia 2024 roku w Walewicach odbyło się dziesiąte posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO w kadencji 2019-2024.

Łódzki Zespół PDO jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora SDOO w Sulejowie w sprawach realizacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie łódzkiego Zespołu PDO, Pan Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, oraz Specjaliści SDOO w Sulejowie i ZDOO w Masłowicach.

Sprawozdanie z realizacji programu PDO w 2023 roku przedstawił dyrektor SDOO w Sulejowie Pan dr inż. Przemysław Majchrowski. Charakterystykę nowo zarejestrowanych odmian zbóż jarych zaprezentował Inspektor COBORU Pan Michał Dybowski.

Głównym celem posiedzenia była aktualizacja listy odmian zalecanych do uprawy w województwie łódzkim (LOZ) na 2024 rok. Zaktualizowane „Listy” obejmują 164 odmiany w 17 gatunkach roślin gospodarczo ważnych na obszarze województwa łódzkiego. Po raz pierwszy rekomendację odmian otrzymało żyto jare. Ważnym punktem obrad było również zaopiniowanie doboru oraz liczby i lokalizacji doświadczeń ze zbożami jarymi w 2024 roku w województwie łódzkim.

Na zakończenie Przewodniczący ŁZ PDO Pan dr inż. Przemysław Majchrowski wyraził wdzięczność za zaangażowanie oraz czynny udział w obradach członkom Zespołu. Po posiedzeniu dzięki uprzejmości Pani Joanny Rudak uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zwiedzenia kompleksu pałacowego w Walewicach.Prowadzący obrady 10 posiedzenia ŁZ PDO prezentuje wyniki plonowania żyta ozimego. Prowadzący siedzi przodem uczestnicy spotkania siedzą bokiem i robią notatki. Na zdjęciu widać ponad 10 osób.
Sala obrad, na ekranie widoczny napis Dziesiąte Posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Kobieta stoi przodem do uczestników posiedzenia, pozostałe osoby patrzą w jej kierunku. Na zdjęciu widać kilka osób.
Głosowanie zespołu PDO nad przyjęciem Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla pszenicy ozimej na 2024 rok. Jedna osoba siedzi tyłem z podniesioną do góry ręką, pozostałe osoby siedzą przodem, większość osób ma uniesioną do góry rękę. Na zdjęciu widać ponad 20 osób.
Osoby stoją w pomieszczeniu pałacu w Walewicach wytapetowanym w motywy przyrodnicze w dominującym kolorze brunatnym. W pomieszczeniu widoczny zabytkowy żyrandol, dwa łóżka i stare firany. Na zdjęciu widać ponad 10 osób.
Osoby stoją w piwnicy pałacu w Walewicach. Na zdjęciu widać ponad 10 osób.