Ósme posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 12 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się ósme posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO w kadencji 2019-2023. W posiedzeniu dodatkowo udział wzięli Andrzej Najewski - Kierownik Pracowni WGO Roślin Zbożowych COBORU, Pani Beata Grzegorczuk-Rzewuska p.o. Dyrektora Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Nadrzędnym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2023 rok. „Listy” obejmują 151 odmiany w 16 gatunkach roślin gospodarczo ważnych na obszarze województwa łódzkiego. Ważnym punktem obrad było również zaopiniowanie doboru oraz liczby i lokalizacji doświadczeń ze zbożami jarymi w 2023 roku w województwie łódzkim

Przewodniczący ŁZ PDO Pan Przemysław Majchrowski wyraził wdzięczność za zaangażowanie czynny udział w obradach.Przewodniczący Łódzkiego Zespołu PDO Przemysław Majchrowski wita członków Zespołu przybyłych na posiedzenie w Sali konferencyjnej Izby Rolniczej województwa łódzkiego. Przewodniczący stoi, pozostali zgromadzeni zasiadają przy stołach konferencyjnych
Obrady Łódzkiego Zespołu PDO, członkowie zespołu uważnie słuchają sprawozdania z realizacji PDO w 2022 roku. Uczestniczący w obradach zasiadają przy stołach konferencyjnych
Obrady Łódzkiego Zespołu PDO, członkowie zespołu uważnie słuchają sprawozdania z realizacji PDO w 2022 roku. Uczestniczący w obradach zasiadają przy stołach konferencyjnych
Kierownik Pracowni WGO Roślin Zbożowych COBORU Andrzej Najewski prezentuje znaczenie gospodarcze zbóż, stan Krajowego Rejestru. Uczestniczący w obradach zasiadają przy stołach konferencyjnych