Wsparcie dla programu PDO w 2022 roku.


W dniu 10 maja 2022 roku została podpisana umowa na kwotę 120 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie, koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie łódzkim.

Umowę sygnowali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba i Andrzej Górczyński oraz dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski. W spotkaniu uczestniczyli również Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech Frątczak

Finansowe wsparcie programu PDO oraz szeroko pojęta współpraca w zakresie rekomendacji odmian jest zgodna z założeniami Strategii województwa w zakresie podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego.Podpisanie umowy dotyczącej wsparcia programu PDO w 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie. Na zdjęciu w pozycji siedzącej, od lewej strony Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski
Na zdjęciu w pozycji stojącej, od lewej strony Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński, dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski i Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba.
Prezentacja podpisanej umowy dotyczącej wsparcia programu PDO w 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie.