Szóste posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego <


Posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO odbyło się w trybie korespondencyjnym, z uwagi na trwającą sytuacją epidemiczną w kraju.

Członkowie ŁZ PDO otrzymali karty do głosowania zawierające projekt Listy odmian zalecanych (LOZ) i doboru odmian do uprawy na terenie województwa łódzkiego na rok 2022. Głosy oddane w trybie korespondencyjnym nie stanowiły większości w wyborze bądź odrzuceniu proponowanych zmian na LOZ i doborach odmian. W związku z powyższym zostało zwołane Prezydium Zespołu w dniu 1 lutego 2022 r. na którym głosowano wnioski składane przez członków Zespołu.

W posiedzeniu wzięli udział przewodniczący Łódzkiego Zespołu PDO dr inż. Przemysław Majchrowski, zastępca przewodniczącego dr inż. Zygmunt Nita oraz zastępca przewodniczącego dr inż. Krzysztof Nowak. W posiedzeniu ponadto udział wzięli inspektor COBORU mgr inż. Michał Dybowski oraz sekretarz zespołu mgr inż. Izabela Wójtowicz-Olczyk.

Celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2022 rok. ,,Listy” obejmują 146 odmian w 16 gatunkach roślin rolniczych, a ważnych gospodarczo dla województwa łódzkiego.głosowanie członków prezydium łódzkiego zespołu PDO
Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa łódzkiego na rok 2022