KONTAKTY

SDOO Sulejów
dr inż. Przemysław Majchrowski dyrektor SDOO Sulejów (44) 616 20 39
P.Majchrowski.sulejow@coboru.pl
mgr inż. Iwona Michalska główny specjalista (44) 616 20 39
sdoo.sulejow@coboru.pl
mgr Wioletta Pawłowska główny księgowy (44) 616 20 39
w.pawlowska.sulejow.coboru.pl
mgr Anna Gołębiowska specjalista ds. kadr i płac, kasjer (44) 616 20 39
a.golebiowska.sulejow@coboru.pl
mgr inż. Izabela Wójtowicz-Olczyk specjalista ds. doswiadczeń (44) 616 20 39
sdoo.sulejow@coboru.pl
mgr Nina Stańczyk specjalista ds. doświadczeń (44) 616 20 39
sdoo.sulejow@coboru.pl

 

ZDOO Lućmierz
mgr inż. Leszek Cichoszewski kierownik ZDOO Lućmierz, z-ca dyrektora SDOO Sulejów 502 530 643
zdoo.lucmierz@coboru.pl
mgr inż. Anna Mrozek-Wójcik ierownik Działu Badawczo - Doświadczalnego 42717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl
inż. Monika Kaczmarek specjalista ds. doświadczeń (42) 717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl
mgr inż. Elżbieta Sokolska specjalista ds. doswiadczeń 427170365
zdoo.lucmierz@coboru.pl
Aleksandra Defin referent, kasjer (42) 717 03 65
zdoo.lucmierz@coboru.pl

 

ZDOO Masłowice
mgr inż. Halina Topór kierownik ZDOO Masłowice, z-ca dyrektora SDOO Sulejów (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
Małgorzata Janik specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
mgr inż. Joanna Kilańczyk specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
mgr inż. Aleksandra Siwik specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
Jan Janik kierownik działu gospodarczego, magazynier (43) 842 82 08
zdoo.maslowice@coboru.pl
mgr inż. Piotr Boryczka specjalista ds.doświadczeń 43 8428208
zdoo.maslowice@coboru.pl
Monika Banasiak referent, kasjer 43 8428208
zdoo.maslowice@coboru.pl