KONTAKTY

SDOO Sulejów - sdoo@sulejow.coboru.gov.pl
dr inż. Przemysław Majchrowski dyrektor SDOO Sulejów (44) 616 20 39
p.majchrowski@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Iwona Michalska główny specjalista (44) 616 20 39
i.michalska@sulejow.coboru.gov.pl
mgr Wioletta Pawłowska główny księgowy (44) 616 20 39
w.pawlowska@sulejow.coboru.gov.pl
mgr Anna Gołębiowska specjalista ds. kadr i płac, kasjer (44) 616 20 39
a.golebiowska@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Izabela Wójtowicz-Olczyk specjalista ds. doswiadczeń (44) 616 20 39
i.olczyk@sulejow.coboru.gov.pl
mgr Nina Stańczyk specjalista ds. doświadczeń (44) 616 20 39
n.stanczyk@sulejow.coboru.gov.pl

 

ZDOO Lućmierz - zdoo.lucmierz@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Leszek Cichoszewski kierownik ZDOO Lućmierz, z-ca dyrektora SDOO Sulejów 502 530 643
l.cichoszewski.luc@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Anna Mrozek-Wójcik ierownik Działu Badawczo - Doświadczalnego 42717 03 65
a.mrozek-wojcik.luc@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Elżbieta Sokolska specjalista ds. doswiadczeń 427170365
e.sokolska.luc@sulejow.coboru.gov.pl
Aleksandra Defin referent, kasjer (42) 717 03 65
a.defin.luc@sulejow.coboru.gov.pl

 

ZDOO Masłowice - zdoo.maslowice@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Halina Topór kierownik ZDOO Masłowice, z-ca dyrektora SDOO Sulejów (43) 842 82 08
h.topor.mas@sulejow.coboru.gov.pl
Małgorzata Janik specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
m.janik.mas@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Joanna Kilańczyk specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
j.kilanczyk.mas@sulejow.coboru.gov.pl
mgr inż. Aleksandra Siwik specjalista ds. doświadczeń (43) 842 82 08
a.siwik.mas@sulejow.coboru.gov.pl
Jan Janik kierownik działu gospodarczego, magazynier (43) 842 82 08
mgr inż. Piotr Boryczka specjalista ds.doświadczeń (43) 842 82 08
p.boryczka.mas@sulejow.coboru.gov.pl
Monika Banasiak referent, kasjer (43) 842 82 08
m.banasiak.mas@sulejow.coboru.gov.pl