Dyrektor COBORU z wizytą w SDOO


14 maja 2021r. w SDOO w Sulejowie gościliśmy Prof. dr hab. Henryka Bujaka dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i mgr Arkadiusza Sokołowskiego z-ca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych. To była pierwsza wizyta Pana Profesora, jako dyrektora COBORU w SDOO, wyrażamy wdzięczność za spotkanie i życzymy zawodowych sukcesów.Dyrektor COBORU Zastępca dyrektora, Dyrektor SDOO w Sulejowie
Dyrektor COBORU, Zsatępca, pracownicy SDOO w Sulejowie