Wsparcie dla program PDO w 2021 roku.

W dniu 26 kwietnia została podpisana umowa na kwotę 100 tysięcy złotych pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Sulejowie, koordynującą Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w województwie łódzkim..

Umowę sygnowali członkowie Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński i Robert Baryła oraz dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski. W spotkaniu uczestniczyli również dyrektor Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wojciech Frątczak oraz Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Janusz Ciesielski.

Finansowe wsparcie programu PDO oraz szeroko pojęta współpraca w zakresie rekomendacji odmian jest zgodna z założeniami Strategii województwa w zakresie podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego.