Systemowa kontrola doświadczeń


W dniu 16 czerwca 2020 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie gościliśmy dr Tomasza Lenartowicza - kierownika Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, Marię Mroczyk z Zakładu Badania i Oceny WGO oraz inspektora COBORU Michała Dybowskiego. Celem wizyty była kontrola systemowa letnia, której podlegały doświadczenia urzędowe i zlecone.