Drugie posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 31 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie odbyło się drugie posiedzenie Łódzkiego Zespołu PDO w kadencji 2019-2023. Nadrzędnym celem posiedzenia była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy (LOZ) na 2020 rok. „Listy” obejmują 95 odmian w 16 gatunkach roślin gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego. Zgodnie z założeniami „Inicjatywy białkowej COBORU” LOZ uwzględniają również rodzime gatunki roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Ustalenie LOZ poprzedzone było burzliwą dyskusją.

Ważnym punktem obrad było zaopiniowanie planu badań, oraz liczby i lokalizacji doświadczeń ze zbożami jarymi w 2020 roku w województwie łódzkim.