WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenica zwyczajna ozima 2021
Żyto ozime 2021
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Rzepak ozimy 2021
Pszenżyto ozime 2021
Jęczmień ozimy 2021
Żyto ozime 2021
Pszenica zwyczajna ozima 2021
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Kwiecień z miesięcznikiem "W Nowej Roli"