Konferencja „Inicjatywa białkowa COBORU”

Dnia 8 listopada 2019r. na terenie woj. łódzkiego we Włodzimierzowie odbyła się konferencja pn. „Inicjatywa Białkowa COBORU”. Uczestnikami spotkania byli członkowie Łódzkiego Zespołu PDO, przedstawiciele ARiMR, ŁODR, WIORiN, SCHR, Izby Rolniczej, zainteresowani rolnicy i hodowcy zwierząt z terenu woj. łódzkiego.

Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan dr Przemysław Majchrowski przedstawił założenia, zakres i sposób realizacji badań z roślinami bobowatymi w kontekście programu ,,Inicjatywa Białkowa COBORU”. Pani Ilona Śpiewak specjalistka działu badawczo-doświadczalnego w Sulejowie szczegółowo omówiła plonowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w latach 2017 - 2019 w rejonie i kraju. Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali również istotne elementy agrotechniki soi, które przedstawił Pan dr Krzysztof Gawęcki – Dyrektor SDOO w Głubczycach, Wiceprezes KZPRiRB. Pan dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer omówił temat ochrony roślin bobowatych, nawożenie natomiast dr Jacek Michalak z SCHR w Łodzi. Pan dyrektor KOWR Janusz Ciesielski zapoznał uczestników z kryteriami zasadami stosowania oznaczenia „Produkt Polski” Liczna obecność rolników i ich aktywność podczas wystąpień prelegentów w zakresie upraw wiążących azot przyniesie wiele korzyści. Świadczyć może o tym zainteresowanie tematem Pana Zbigniewa Pustuły z firmy Blattin Polska, który omówił program żywienia krów soją non GMO. Ciekawym rozwiązaniem w walce ze szkodnikami i patogenami chorób jest możliwość korzystania z portalu internetowego ,,Platforma Sygnalizacji Agrofagów” (www.agrofagi.com.pl), do czego zachęcała Pani prof. Anna Tratwal z IOR PIB w Poznaniu. Program jest istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań związanych z przestrzeganiem wytycznych integrowanej produkcji i ochrony roślin uprawnych. Dyrektorzy WIORiN Włodzimierz Małecki oraz Józef Greger poinformowali uczestników o przygotowaniach do realizacji inicjatywy „Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin” w 2020 roku.

Program „Inicjatywa białkowa COBORU” zakłada popularyzację uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w przemyśle paszowym. Soja oprócz zastosowań paszowych pozwala przełamywać monokultury zbożowe, ma korzystny wpływ na strukturę i kondycję gleby. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że udział użytkowników odmian w konferencji dostarczył niezbędnych informacji o aktualnym postępie hodowlanym, a możliwość skorzystania z publikacji ,,Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych” i „List odmian zalecanych do uprawy” przyniesie wymierne korzyści z opłacalności uprawy roślin bobowatych na obszarze województwa łódzkiego.