IX Sulejowskie Dni Pola

W dniu 14 czerwca 2019 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyła się kolejna edycja Sulejowskich Dni Pola. Patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Grzegorz Schreiber oraz Starosta Powiatu Piotrkowskiego Pan Piotr Wojtysiak.

Oficjalnego otwarcia IX Sulejowskich Dni Pola dokonali: Pan Andrzej Górczyński w imieniu Marszałka województwa łódzkiego, Pan Stanisław Cubała w imieniu Starosty Piotrkowskiego i Pan Wojciech Ostrowski Burmistrz Sulejowa W imieniu Pana Roberta Telusa Posła na Sejm PR wystąpił Pan Janusz Ciesielski.

Następnie uczestnicy udali się na kolekcję odmian roślin bobowatych, rzepaku ozimego, ziemniaków, zbóż ozimych i jarych, gdzie pod okiem specjalistów Stacji oraz przedstawicieli wystawców z firm mogli zapoznać się z szeroką gamą produktów wykorzystywanych w rolnictwie.

Podczas części teoretycznej uczestnicy wysłuchali wykładu Pana Jacka Michalaka z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi, który szeroko omówił nowy program azotanowy. Następnie wykład wygłosił Pan Janusz Ciesielski dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który szczegółowo omówił Ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa. Pani Anna Pietraszko zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrelacjonowała historię tej instytucji oraz aktualne zagadnienia z PROW 2014-2020.

Wśród tegorocznych wystawców obecni byli: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Łódzki Oddział Regionalny, Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Łodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach oddz. Piotrków Tryb., Bayer sp. o.o., Rolmix Mirosław Gwóźdź, Przedsiębiorstwo Handlowe AGROSKŁAD Ujazd, Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. - Grupa IHAR, Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. – Grupa IHAR, KWS Polska sp. z o.o., Syngenta Polska sp. z o.o., Rapool Polska sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Consultingowe ADOB sp. z o.o. sp. k., Nufarm Polska Sp. z o.o., Intermag sp. z o.o., Polsad Jacek Korczak o/Łódź,

Na zakończenie spotkania zorganizowano konkurs z nagrodami od wystawców.