Konferencja Rolnicza podczas VII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych

W dniu 16 grudnia 2018 w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie odbyła się Konferencja Rolnicza, zorganizowana przez KOWR OT w Łodzi oraz Fundację Dar Dla Potrzebujących z Mroczkowa Gościnnego. Konferencja została objęta patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP.

Sesję wykładową otworzył Dyrektor KOWR OT w Łodzi Pan Janusz Ciesielski. Tematem przewodnim konferencji była zdrowa polska żywność. Licznie przybyli uczestnicy mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień. Referaty wygłosili: Zastępca Dyrektora KOWR OT Łódź Pani Grażyna Czyżak „Polska smakuje - polska jakość’’, Pan Jerzy Kuzański Dyrektor Biura IRWŁ „Aktywna ochrona żywności - nowa rola opakowań’’, Pan Dominik Hamrin Dyrektor ŁOR ARiMR „ARiMR dla rolników - nowe projekty’’, Pan Tomasz Nowicki Dyrektor OR KRUS w Łodzi „Rozwój KRUS jako ważnej instytucji zabezpieczenia społecznego w województwie łódzkim”, Pan Przemysław Majchrowski Dyrektor SDOO w Sulejowie „Uprawa rekomendowanych odmian – inicjatywa białkowa COBORU”, Pani Sylwia Wasik Kierownik PZDR w Opocznie „Nowe możliwości sprzedaży produktów rolnych - rolniczy handel detaliczny”.

W konferencji brali udział Posłowie na Sejm RP Panowie Robert Telus i Dariusz Bąk.

Swoje stoiska prezentowali: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Łodzi oraz Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konferencja odbyła się w czasie trwania VII Opoczyńskich Spotkań Wigilijnych. Liczne Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały potrawy wigilijne, po czym nastąpił ich przegląd i degustacja. Regionalni artyści wystawili swoje rękodzieła na zorganizowanym kiermaszu. Podczas imprezy można było posłuchać koncertu kolęd oraz obejrzeć jasełka w wykonaniu opoczyńskiej młodzieży i dzieci. Specjalne orędzie oraz błogosławieństwo wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Piotr Turzyński.