XXVII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROLSZANSA 2018

W dniach 25-26 sierpnia 2018r. COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie uczestniczyła w XXVII Promocyjno - Handlowej Wystawie Rolniczej ROLSZANSA 2018. Honorowym patronatem wydarzenie objęli MRiRW Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Targi miały charakter otwarty, wystawę odwiedziło ponad 5000 osób.

Zwiedzający nie kryli zadowolenia z bogatej oferty naszego stoiska, wśród nich byli m.in. Poseł na Sejm RP Robert Telus, Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau oraz dyrektorzy ARiMR, KOWR i ODR z terenu woj. łódzkiego.

Zainteresowanie Listą Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa łódzkiego, w szczególności soją, niezwykle nas cieszyło.

Rolnicy chętnie korzystali z fachowego doradztwo i konsultacji w zakresie właściwego doboru odmiany do uprawy. Corocznie podczas wystawy do rąk rolników trafia publikacja Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie łódzkim. Na temat obiektywnej informacji o odmianach, ich wartości użytkowej i plonowaniu można było dyskutować ze specjalistami na stoisku wystawowym. Kolekcja odmian zbóż, roślin bobowatych, okopowych oraz warzyw cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

List od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do polskich rolników, a odczytany przez posła na sejm RP Roberta Telusa na długo pozostanie w naszej pamięci: ,,Bez wątpienia Polska, przepiękna wieloletnia polska tradycja dożynek jest ważna nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność rolniczą, ale dla wszystkich Polaków. Bez żywności, bez symbolicznego chleba nie byłaby możliwa żadna ludzka aktywność”.