Wizyta gości z Chorwackiego Centrum Rolnictwa,
 Żywności i Spraw Wiejskich
 w ZDOO Masłowice

W dniu 23. 08. 2018r w ZDOO Masłowice przebywali goście z Chorwackiego Centrum Rolnictwa, Żywności i Spraw Wiejskich: Pani dr Dunja Halapija Kazija główny specjalista ds. roślin sadowniczych i jagodowych oraz Pani dr Bernardica Milinović kierownik Zakładu Badania Odmian Roślin Sadowniczych. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor SDOO w Sulejowie, Inspektor COBORU, Z-ca Dyr. SDOO w Sulejowie oraz specjaliści z ZDOO w Masłowicach prowadzący doświadczenia z roślinami jagodowymi. Centralę COBORU reprezentowała dr K. Lenartowicz.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działalnością Grupy Producentów Owoców Witamina Sp. z o.o. w Białej Rządowej. Grupa zajmuje się produkcją i sprzedażą owoców, promocją polskich owoców opartą o ciągły rozwój technologii produkcji i pakowania oraz współpracą z sieciami handlowymi. Zaprezentowana została działalność firmy, dział kontroli jakości, dział sortowni i pakowni. Po zapoznaniu się z działalnością firmy i poszczególnymi etapami produkcji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć doświadczenia sadownicze prowadzone na bardzo wysokim poziomie, na wzór najnowszych standardów.

Następnym punktem programu była wizyta gości w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Masłowicach. Zaproszeni goście mogli wysłuchać prezentację wygłoszoną przez Z-cę Dyr. w SDOO w Sulejowie Panią mgr. inż. Halinę Topór. Zaprezentowana została działalność Zakładu Doświadczalnego w Masłowicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki roślin jagodowych, na które COBORU posiada kompetencje nadawane przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO), min. borówkę, truskawkę, malinę. Świadczy to o ich wysokiej jakości zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym. Pani mgr inż. A. Siwik, odpowiedzialna za prowadzenie doświadczeń z roślinami jagodowymi szczegółowo przedstawiła gościom problematykę badań OWT tej grupy roślin.