VIII Sulejowskie Dni Pola – Inicjatywa Białkowa COBORU

Inicjatywa Białkowa COBORU - pod takim hasłem przebiegały VIII Sulejowskie Dni Pola zorganizowane w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie w dniu 22 czerwca 2018 roku pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego i Starosty Powiatu Piotrkowskiego.

Zaproszonych gości i rolników powitał dyrektor SDOO w Sulejowie Przemysław Majchrowski.

Oficjalnego otwarcia dokonali Posłem na Sejm RP Pan Robert Telus i Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego Pan Marek Mazur.

Kierownik działu badawczo-doświadczalnego SDOO w Sulejowie Pani Iwona Michalska przybliżyła uczestnikom rolę rekomendacji odmian roślin rolniczych w naszym województwie. Specjalista działu Pani Ilona Śpiewak szczegółowo omówiła zakres powadzonych badań z roślinami bobowatymi w kontekście programu Inicjatywa Białkowa COBORU. Doświadczenia z ziemniakami, zbożami jarymi, rzepakiem ozimym, zbożami ozimymi cieszyły się dużym zainteresowaniem rolników, a spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat nowości odmianowych i technologii uprawy.

Podczas sesji wykładowej zainteresowani poznali zasady działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które przedstawił Pan Janusz Ciesielski – Dyrektor OT w Łodzi. Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan dr Przemysław Majchrowski omówił rekomendację odmian soi na terenie województwa łódzkiego. Pan dr Jacek Michalak - kierownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi zapoznał zainteresowanych z nawożeniem roślin bobowatych.

Liczna obecność rolników i przedstawicieli Izb Rolniczych przyniesie wiele korzyści w zakresie promowania upraw wiążących azot wśród producentów rolnych. Dzięki współpracy z firmą HLY HIGH Production relacja z VIII Sulejowskich Dni Pola dostępna jest na kanale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=8N7FD7PWG-M ).

Wśród wystawców znalazły się firmy tj.: Bayer Sp. o.o., Łódzka Izba Rolnicza, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR, Hodowla Roślin Danko Sp. z o.o., Saaten Union Polska, KWS Polska Sp. z o.o., Intermag Sp. z o.o., ProCam Polska Sp. z o. o, oddz. Piotrków Tryb., Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Łódź, ARiMR, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piotrkowie Tryb., Przedsiębiorstwo Handlowe AGROSKŁAD Ujazd, P.P.H.U. FARMASZ Jerzy Sobociński, Firma Małolepszy Sławomir Małolepszy Radomsko, Polsad Jacek Korczak o/Łódź, SAS – Piece C.O. Kotły Grzewcze i Węglowe oraz Team-Rol Sp. z o.o.

Na zakończenie spotkania zorganizowano konkurs z nagrodami od wystawców.