Strawberry Ringtest

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Masłowicach przebywali z wizytą goście z Biura Badawczego z Niemiec, Portugali, Hiszpanii, członkowie Biura Unijnego CPVO, przedstawiciel organizacji CIOPORA z Holandii. Spotkanie dotyczyło CPVO-R&D Project „Strawberry Ringtest”. Ponadto w spotkaniu wzięli udział specjaliści z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych COBORU, Dyrektor SDOO w Sulejowie, Inspektor COBORU oraz specjaliści z Masłowic.