XXVI Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROLSZANSA 2017

W dniach 26-27 sierpnia 2017r. COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie uczestniczyła w XXVI Promocyjno - Handlowej Wystawie Rolniczej ROLSZANSA 2017. Organizatorem wystawy był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Honorowym patronatem wydarzenie objęli MRiRW Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Impreza miała charakter otwarty, wystawę odwiedziło ponad 5000 osób. Prezentowane w namiocie wystawowym odmiany zbóż, roślin bobowatych, okopowych oraz warzyw cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Zwiedzający nie kryli zadowolenia z bogatej oferty stoiska. Lista Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa łódzkiego i corocznie wydawana publikacja: ,,Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie łódzkim” to dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji o odmianach. Fachowe doradztwo i konsultacje w zakresie właściwego doboru odmiany do uprawy sprawia, że warto zainwestować w kreacje dostosowane do lokalnych warunków gospodarowania i korzystać z LOZ (Listy Odmian Zalecanych), co potwierdził inspektor COBORU Michał Dybowski uczestniczący w tegorocznej wystawie rolniczej.