Wizyta przedstawicieli Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

W dniu 12 lipca 2017 roku członkowie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego powiatu łódzkiego, radomszczańskiego, kutnowskiego, zduńskowolskiego i łęczyckiego uczestniczyli w spotkaniu propagującym system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Specjalistki działu badawczo - doświadczalnego Panie Iwona Michalska, Ilona Śpiewak i Anna Wardęga zapoznały uczestników spotkania z aktualnymi zagadnieniami z zakresu PDO i upowszechnianiem LOZ, ukazując różnorodność odmian zbóż jarych i ozimych, rzepaku ozimego, roślin bobowatych, ziemniaków i kukurydzy.

Warto podkreślić, iż jednym z nadrzędnych celów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego jest wspieranie działalności rolniczej oraz szeroko pojęta współpraca w zakresie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian z LOZ.