Dni Pola w Lućmierzu

W dniu 21 czerwca 2017 odbyły się Dni Pola w Lućmierzu. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Lućmierzu. Pan Leszek Cichoszewski - z-ca dyrektora, powitał przybyłych gości. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjalista działu badawczo-doświadczalnego: Pani Elżbieta Cichoszewska zaprezentowała odmiany: zbóż jarych i ozimych, ziemniaków, kukurydzy ziarnowej, łubinu żółtego oraz papryki gruntowej, biorące udział w doświadczeniach PDO. Wraz z promocją doboru odpowiednich odmian, przedstawiono zastosowane na poletkach doświadczalnych technologie ochrony i nawożenia upraw. W czasie konsultacji poruszano przede wszystkim problem silnego porażenia zbóż brunatną plamistością liści (DTR), rdzą żółtą i septoriozą paskowaną. Rolnicy mogli ocenić postęp biologiczny w poszczególnych gatunkach i zaobserwować ogromne zróżnicowanie odmian w odporności na najbardziej inwazyjne choroby. Prezentowana w ramach programu PDO kolekcja roślin uprawnych jest dostępna dla zwiedzających przez cały sezon wegetacyjny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Dzień Pola w Lućmierzu był doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy i zapoznania się nie tylko ze sprawdzonymi i powszechnie uprawianymi odmianami, ale przede wszystkim nowościami. Prezentacje polowe upraw to według rolników najlepsza forma edukacji.