Obradowały Łódzkiego Zespóułu PDO

13 czerwca 2017 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Masłowicach odbyło się piąte posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Celem posiedzenia było ustalenie doboru odmian zbóż ozimych do doświadczeń PDO, ich liczby i lokalizacji. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem przez Pana Michała Dybowskiego - inspektora COBORU wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2017 roku. Inspektor przedstawił również istotne zmiany w organizacji posiedzeń Wojewódzkich Zespołów. Udział odmian zbóż ozimych i rzepaku w nasiennictwie na terenie województwa łódzkiego i w skali kraju omówił Pan Maciej Wołosz – kierownik działu nadzoru nasiennego WIORiN w Łodzi. W dalszej części spotkania członkowie Zespołu dokonali lustracji poletek doświadczalnych. Prezentacji pól dokonała z-ca dyrektora SDOO w Sulejowie Pani Halina Topór i specjalistka działu doświadczalnego ZDOO w Masłowicach Pani Joanna Kilańczyk.

Zainteresowani zapoznali się z aktualnym stanem doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarym, ze szczególnym uwzględnieniem odmian z Listy Odmian Zalecanych, a także obejrzeli kolekcję krzewów jagodowych i truskawek.