Dni Otwartych Drzwi w Sulejowie

W dniu 30 maja 2017 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyły się Dni Otwartych Drzwi. W wydarzeniu uczestniczyli dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie. Imprezę zorganizowano przy współudziale firm Bayer i Intermag.

Zaproszeni na spotkanie mieli okazję zapoznać się ze specyfiką prowadzonych doświadczeń, a specjaliści SDOO w Sulejowie szczegółowo przedstawili wartość gospodarczą odmian roślin rolniczych, jak również Listę Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy w województwie łódzkim. Podkreślili znaczenie tworzenia LOZ, która stanowi właściwą informację dla użytkowników rekomendowanych odmian oraz dostęp do wiarygodnej i obiektywnej informacji. Pan Krzysztof Kantor przedstawiciel firmy Bayer, podkreślił jak ważne znaczenie ma fachowa wiedza, nie tylko w dziedzinie ochrony i technologii, ale i fizjologii roślin rolniczych.

Podziękowanie dla pracowników i dyrektora Przemysława Majchrowskiego, wręczone przez Honoratę Chojnacką, Dyrektora ZSR w Głuchowie świadczy, że współpraca z „młodymi” rolnikami poprzez organizację tego typu wydarzeń ma sens i przynosi wymierne rezultaty.