Szkolenie doradców rolniczych

W dniu 24 maja 2017 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się szkolenie dla doradców rolniczych, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Radomiu. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z działalnością Stacji, mieli również okazję zapoznać się z rekomendacją odmian na terenie województwa łódzkiego. Na polach doświadczalnych przeprowadzono warsztaty prowadzone przez dyrektora i specjalistów SDOO w Sulejowie. Doradcy z różnych regionów polski pogłębili swoją wiedzę z zakresu chorób i szkodników roślin rolniczych.