Szkolenie kwalifikatorów polowych z zakresu roślin pastewnych

W dniu 19 maja na terenie SDOO w Sulejowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zorganizował szkolenie doskonalające dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów z zakresu roślin pastewnych.

W szkoleniu wzięli udział kwalifikatorzy z całego kraju. Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego Maciej Wołosz przedstawił zainteresowanym zagadnienia zmian w ustawie o nasiennictwie.

W lustracji poletek doświadczalnych, z udziałem dyrektora SDOO w Sulejowie i specjalistów działu badawczo - doświadczalnego Ilony Śpiewak, Iwony Michalskiej i Anny Wardęgi, wzięło udział 45 osób.