Dyrektor SDOO w Sulejowie patronował VIII Spotkaniom Popularno-Naukowym

Na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie odbyły się VIII „Spotkania popularno-naukowe’’. Pomysłodawcą imprezy była Pani Honorata Chojnacka – Dyrektor Szkoły. Patronat nad spotkaniem objął Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Na spotkaniu obecni byli także Inspektor COBORU Pan Michał Dybowski oraz specjalista SDOO Pani Anna Wardęga.

Tematem przewodnim była technologia uprawy kukurydzy.

W części teoretycznej Dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski omówił wyniki doświadczeń realizowanych w ramach programu PDO z kukurydzą na podstawie których utworzono Listę Odmian Zalecanych do uprawy. Przedstawiciele firm mieli okazję do zapoznania słuchaczy z nawożeniem oraz uprawą kukurydzy. W dalszej części spotkania uczestnicy mogli poznać od strony praktycznej technikę siewu kukurydzy przy użyciu nowoczesnego sprzętu udostępnionego przez Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej oraz firmę ROLBUD.