Marzec z miesięcznikiem „W NOWEJ ROLI”

Współpraca z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego – jednego z ustawowych partnerów w zakresie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) niesie szereg korzyści.

W imieniu swoim i pracowników zachęcam do lektury i analizy artykułów wydawanych co miesiąc w czasopiśmie W NOWEJ ROLI, zamieszonych w zakładce ,,Wyniki i inne publikacje”.

Wypowiedź Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Pana Bronisława Węglewskiego zachęca do współpracy na rzecz rozwoju rolnictwa w województwie łódzkim."W nowej ROLI" - marzec2017