Konferencja ”Wzmacniamy Polskie Rolnictwo” z udziałem ministra rolnictwa

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi odbyła się konferencja „Wzmacniamy Polskie Rolnictwo” z udziałem rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych, pracownikami i kadrą kierowniczą instytucji rolniczych. Minister rolnictwa Pan Krzysztof Jurgiel omówił Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020. Poseł na Sejm RP Pan Robert Telus poinformował o działaniach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz realizacji polityki rolnej państwa, a Pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych o roli Rady Dialogu Społecznego.

Konferencję poprzedziło spotkanie Pan Krzysztofa Jurgiela i Pani Ewy Lech z dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi i jej mieszkańców z regionu łódzkiego. W spotkaniu uczestniczył dyrektor SDOO w Sulejowie. Zebranych przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem i wsią uroczyście powitał wojewoda łódzki Pan Zbigniew Rau.

Minister rolnictwa Pan Krzysztof Jurgiel przedstawił priorytety resortu rolnictwa na rok 2017 w aspekcie Programu Działań MRiRW na lata 2015-2020. Omówił szczegółowo zagadnienie wspólnej polityki rolnej i współpracy międzynarodowej, a także poruszył problem konkurencyjności rolnictwa i bezpieczeństwa gospodarki żywnościowej. Minister przedstawił plany dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i prowadzenia polityki społecznej. Zachęcał również do aktywności i dialogu społecznego pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa na szczeblu nie tylko wojewódzkim. Zapewnił, że do końca 2018 roku zostaną przygotowane wojewódzkie programy rozwoju obszarów wiejskich, określające potrzeby i kierunki rozwoju rolnictwa. Ich opracowywaniem zajmować się będą Wojewódzkie Zespoły Rolne, koordynatorem pracy zespołu będzie dyrektor ODR działającego na terenie województwa.