Dni Pola w Masłowicach

W dniu 22 czerwca 2016 odbyły się Dni Pola w Masłowicach. Organizatorem spotkania był Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach a współorganizatorem firma FLORA Praszka. Tegoroczne Dni Pola odbyły się pod patronatem honorowym Starosty Wieluńskiego. Pani Halina Topór z-ca dyrektora powitała przybyłych gości.

Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce przybliżył Pan Janusz Ciesielski Dyrektor OT ANR w Łodzi. Pan dr Jacek Michalak kierownik Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi poruszył temat zasobności gleb i potrzeb wapnowania. Przedstawiciele firmy: Flora Praszka zaprezentowali szeroką gamę swoich produktów. Agregaty uprawowo siewne, ładowarki teleskopowe, ciągnik, pługi i przyczepy rolnicze zaprezentowała firma PROTYLAGRO. Rolnicy i zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i różnorodnością gatunków prowadzonych doświadczeń. Specjalistki z działu doświadczalnego Małgorzata Janik, Marta Wróbel i Joanna Kilańczyk przedstawiły wartość gospodarczą odmian zbóż ozimych i jarych, okopowych, warzywnych i sadowniczych. Zaprezentowano odmiany biorące udział w doświadczeniach PDO. Zebrani mieli możliwość zobaczyć mało znane gatunki w doświadczeniach sadowniczych. Aktinidia i Świdośliwa wzbudziły spore zainteresowanie. Zaprezentowano również kolekcje: Porzeczek, Maliny, Jeżyny, Truskawek i Borówki.