/Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piotrkowskiego

Dnia 20 czerwca 2016 roku na terenie COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Piotrkowskiego. W posiedzeniu brało udział 15 osób. Przewodniczący komisji Pan Sławomir Ogrodnik poinformował o planie pracy komisji na II półrocze 2016 roku.

Dyrektor SDOO Pan Przemysław Majchrowski zapoznał uczestników z działalnością statutową Stacji Doświadczalnej Oceny w Sulejowie i przedstawił charakterystykę LOZ na terenie woj. łódzkiego. Dyrektor podkreślił również, że warunkiem utworzenia LOZ w danym gatunku jest coroczne prowadzenie właściwego zakresu badań w doświadczeniach PDO oraz ich odpowiednie opracowanie.

Pan Mariusz Stobiecki – dyrektor ŁODR w Bratoszewicach oddział Piotrków Tryb. przedstawił działalność ODR na terenie powiatu piotrkowskiego.

Pomimo deszczowej aury posiedzenie zakończyło się zwiedzaniem pól doświadczalnych, w których udział wzięły specjalistki działu badawczo - doświadczalnego Pani Iwona Michalska i Pani Ilona Śpiewak.