Sulejowskie Dni Pola

Dnia 17 czerwca 2016 już po raz kolejny pod hasłem Sulejowskie Dni Pola mieliśmy okazję obejrzeć panoramę pól należących do COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie. Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Piotrkowskiego. Współorganizatorami byli: ŁODR oddz. Piotrków Tryb, WIORIN Delegatura w Piotrkowie Tryb. Wśród wystawców znaleźli się: ANR OT Warszawa - Filia Łódź, Bayer CropScience, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Grupa IHAR, Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o., KWS Polska Sp. z o.o., ŁODR oddz. Piotrków Tryb, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – OR w Łodzi, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oddział w Piotrkowie Tryb., Bank Pekao S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oddz. Piotrków Tryb., Firma Małolepszy – Dealer John Deere Radomsko, NOVAFARM – Maszyny rolnicze i ogrodnicze, P.P.H.U. FARMASZ Jerzy Sobociński, SAS – Piece C.O., Kotły Grzewcze i Węglowe, SWIMER Tanks&Hoses, WIALAN Langer i Wiatr spółka jawna, Atlantica, AGROSKŁAD Ujazd, INTERMAG Sp. z o.o., ZIMNY Auto Sp. z o.o. oddz. Piotrków Tryb., Fly High Drones.

Przybyłych gości powitał dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski. Oficjalnego otwarcia dokonali przedstawiciele jednostek samorządowych tj. Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, które reprezentował Pan Piotr Wojtysiak - Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Urząd Miasta i Gminy w Sulejowie, które reprezentowała Pani Dorota Jankowska - Zastępca Burmistrza, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które reprezentował Pan Andrzej Woźniak – Zastępca Dyrektora.

Wartość Sulejowskich Dni Pola podkreślili też Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień i Wicemarszałek Pan Artur Bagieński składając na ręce Pana Dyrektora list gratulacyjny. W imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego podziękował organizatorom za zaangażowanie, inwencję, życząc wytrwałości i dalszych sukcesów.

W pierwszej części spotkania odbyły się pokazy polowe. Obecni na polu specjaliści Stacji demonstrowali aktualny stan doświadczeń z roślinami bobowatymi, ziemniakami i zbożami jarymi. Omówiono też poszczególne gatunki zbóż ozimych ze szczególnym uwzględnieniem przezimowania odmian w doświadczeniach.

W drugiej części imprezy uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów związanych z dobrą praktyką rolniczą. Jako pierwszy wystąpił Zastępca Dyrektora ANR Oddział Terenowy w Warszawie, Filia w Łodzi Pan Janusz Ciesielski, który szczegółowo omówił Ustawę o obrocie nieruchomościami rolnymi. Nowe regulacje dotyczące obrotu ziemia rolną były tematem, który zdominował spotkanie i wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród przybyłych gości i rolników. Następnie Pan dr Jacek Michalak z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Łodzi szeroko omówił zasobność gleb w naszym powiecie, z czego wynika, że aż 40% gleb w gminie Sulejów wymaga wapnowania. Mieliśmy też okazję wysłuchać wykładu na temat odnawialnych źródeł energii. Pan Mirosław Gruszczyński z ŁODR oddz. w Piotrkowie Tryb. omówił temat pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwie rolnym. Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Paweł Śpiewak zachęcał rolników do obsiewania pół kwalifikowanym materiałem siewnym, bowiem wtedy jest pewność, że z zebranego ziarna otrzymamy paszę odpowiedniej jakości, a w konsekwencji dobrą żywność i możliwość eksportu polskiej wieprzowiny. Przestrzegał też przed ekonomicznymi i społecznymi skutkami afrykańskiego pomoru świń. Na zakończenie wykładów słuchacze dowiedzieli się od prelegenta Pana Tomasza Gajdowicza – Głównego specjalisty ds. nawożenia z Grupy AZOTY Puławy o zaletach stosowania RSM – płynnych nawozów azotowych.

Na spotkaniu swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Centralnego Ośrodka Badania Odmian Uprawnych, Pan dr inż. Tomasz Lenartowicz – Kierownik Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, Pani Justyna Lubecka-Ziembińska – Koordynator Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a także znakomity specjalista i emerytowany już pracownik COBORU Pan dr inż. Juliusz Kamasa.

Licznie przybyli rolnicy mieli okazję porozmawiać z firmami produkującymi lub rozprowadzającymi środki produkcji dla rolnictwa, z hodowcami, doradcami i innymi jednostkami okołorolniczymi a także obejrzeć ciekawą ofertę firm zajmujących się sprzedażą maszyn rolniczych.

Myślę, że wszelkie wątpliwości dotyczące wyboru odmiany, nawożenia, czy ochrony danego gatunku rozwiał wiatr, który tego dnia hulał po sulejowskich polach jak szalony.

Relacja video