Szkolenie kwalifikatorów polowych z zakresu roślin pastewnych

W dniu 30 maja na terenie SDOO w Sulejowie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zorganizował szkolenie dla urzędowych i akredytowanych kwalifikatorów z zakresu roślin pastewnych.

W szkoleniu wzięli udział m.in. urzędowi kwalifikatorzy z rejonu woj. łódzkiego del. Piotrków Tryb., Skierniewice i Sieradz. Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego mgr inż. Maciej Wołosz przedstawił zainteresowanym zagadnienia z zakresu oceny polowej materiału siewnego.

W lustracji poletek doświadczalnych, z udziałem dyrektora SDOO w Sulejowie i specjalistek działu badawczo - doświadczalnego mgr Ilony Śpiewak i mgr inż. Iwony Michalskiej, wzięło udział 35 osób.