Obradował Łódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

28 stycznia 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Masłowicach odbyło się drugie posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Celem posiedzenia było m. in. zaopiniowanie planu badań, oraz liczby i lokalizacji doświadczeń zakładanych w 2016 roku w województwie łódzkim. Przewodniczący ŁZ PDO Pan Przemysław Majchrowski szczegółowo omówił wyniki plonowania odmian poszczególnych gatunków w punktach doświadczalnych województwa łódzkiego. Podkreślił, że tegoroczna susza znacznie ograniczyła plonowanie badanych odmian.

Ważnym punktem obrad była aktualizacja list odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa (LOZ). Listy obejmują odmiany z gatunków gospodarczo ważnych dla województwa łódzkiego i w dużym stopniu pozwalają ograniczać napływ odmian, których uprawa może się łączyć z podwyższonym ryzykiem.

Na spotkaniu został poruszony również temat stanu ozimin, szczególnie jęczmienia i rzepaku ozimego. W styczniu przy braku okrywy śnieżnej wystąpiły temperatury krytyczne dla tych gatunków.