ZDOO MASŁOWICE

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Masłowicach

Masłowice 144
98-300  Wieluń
powiat Wieluń
województwo  łódzkie

tel. 43 842 82 08
email zdoo.maslowice@sulejow.coboru.gov.pl
 
kierownik ZDOO Masłowice, z-ca dyrektora SDOO Sulejów
mgr inż. Halina Topór
 
Położenie geograficzne:
φ = 51o15´, λ = 18o38´, H = 174 m n.p.m.
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 205,10 ha, w tym płodozmian doświadcalny 80,20 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: IIIb - VI
Średnia temperatura roczna: 8,7oC
Roczna suma opadów: 542 mm