Szkolenie w Wielgomłynach

W dniu 27 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach odbyło się szkolenie rolników indywidualnych zorganizowane przez ŁODR w Bratoszewicach. Wiodącym tematem spotkania był: „Dobór odmian zbóż i roślin bobowatych i ich prawidłowa agrotechnika”. Na zaproszenie głównego specjalisty do spraw produkcji i ekonomiki wsi Pana Henryka Nabiałkowskiego wykłady prowadzili Dyrektor SDOO w Sulejowie dr inż. Przemysław Majchrowski i specjalistka działu badawczo-doświadczalnego Ilona Śpiewak. Prelegenci omówili plonowanie zbóż jarych i ozimych oraz roślin bobowatych w doświadczeniach PDO COBORU z uwzględnieniem warunków meteorologicznych w sezonie wegetacyjnym. W ramach koncepcji „Inicjatywa Białkowa COBORU” zostały przedstawione założenia i zakres realizacji zadań tego programu.