XXVIII Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA

W dniach 24-25 sierpnia 2019r. COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Sulejowie po raz kolejny uczestniczyła w XXVIII Promocyjno-Handlowej Wystawie Rolniczej ROL - SZANSA 2019.

Organizatorem był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, honorowym patronatem wystawę objęli MRiRW Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP Robert Telus Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Wystawa miała charakter otwarty i przebiegała pod hasłem ,,Unowocześniamy rolnictwo i obszary wiejskie”.

W ostatnich latach rolnicy zainteresowani są uprawą roślin białkowych i soi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na wystawie postawiliśmy głównie na rośliny bobowate grubonasienne i soję, gdzie pod okiem specjalistów z działu badawczo-doświadczalnego zainteresowani uzyskali informacje o agrotechnice, plonowaniu, chorobach i szkodnikach roślin bobowatych grubonasiennych i soi, skorzystali z fachowego doradztwa i wzajemnych konsultacji w zakresie właściwego doboru odmiany do uprawy. Specjaliści zapoznali również użytkowników odmian z aktualnym postępem hodowlanym w gatunkach bobowatych i soi. Zwiedzający wystawę nie kryli zadowolenia z bogatej oferty promocyjnej stoiska, m.in. ulotek informacyjnych COBORU Wyniki doświadczeń odmianowych PDO. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 2017-2018. Rolnicy chętnie korzystali również z corocznie wydawanej przez SDOO publikacji: ,,Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w województwie łódzkim oraz Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa łódzkiego. Wystawę odwiedziło ponad 5000 osób. z woj. łódzkiego.

Na innowacyjne rozwiązania metodyczne i rozszerzenie zakresu doświadczalnictwa odmianowego w grupie roślin bobowatych i soi Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) postawił już wcześniej i wystąpił z koncepcją wprowadzenia programu Inicjatywa białkowa COBORU. Naczelnym założeniem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie uprawy z wykorzystaniem krajowych roślin białkowych w przemyśle paszowym oraz powszechna rekomendacja tej grupy roślin do uprawy w poszczególnych województwach. Nasza obecność na wystawie rolniczej ROL-SZANSA 2019 to jeden z priorytetów programu COBORU, wynikający ze stałej współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i organizacjami rolniczymi w zakresie popularyzacji uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi.