Pierwsze posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023)

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się pierwsze posiedzenie Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023), na którym dokonano wręczenia nominacji podpisanych przez Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Pana Bronisława Węglewskiego i Dyrektora COBORU – prof. dra hab. Edwarda S. Gacka.

Przybyłym na posiedzenie członkom Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego nominacje wręczyli reprezentanci ustawowych partnerów: Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Pan Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek – Dyrektor COBORU.

W skład Łódzkiego Zespołu PDO weszły 32 osoby. Przewodniczącym Zespołu został ponownie wybrany Pan dr inż. Przemysław Majchrowski – dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, a zastępcami zostali: Pan dr inż. Zygmunt Nita – Członek Zarządu Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. i Pan dr inż. Krzysztof Jan Nowak – Prezes Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu.

Pełny skład nowo powołanego Łódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego www.sulejow.coboru.pl

Na posiedzeniu, nowo wybrany Zespół, ustalił dobór odmian zbóż ozimych, liczbę i lokalizację doświadczeń PDO na sezon wegetacyjny 2019/2020.