Szkolenie dla kwalifikatorów polowych roślin oleistych i włóknistych

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie odbyło się szkolenie podstawowe dla kwalifikatorów polowych roślin oleistych i włóknistych.

Zajęcia poprowadzone zostały w formie wykładów oraz zajęć praktycznych, zgodnie z programem określonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu z dnia z dnia 25 stycznia 2019 r.

Szkolenie prowadził Pan Adam Wąsik – pracownik Biura Nasiennictwa Państwowej Inspekcji Roślin i Nasiennictwa

W części wykładowej dyrektor SDOO w Sulejowie Pan Przemysław Majchrowski omówił zagadnienia dotyczące odmianoznawstwa roślin włóknistych i oleistych.

Plantacje nasienne zostały zaprezentowane przez Panie: Ilonę Śpiewak, Iwonę Michalską i Annę Wardęga.