Wizyta uczestników kursu zawodowego w zawodzie rolnik

Dnia 1 czerwca 2019 roku w SDOO gościliśmy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie wraz z nauczycielem Panem Józefem Korpasem.

Wizyta była okazją do przedstawienia organizacji i działalności badawczo-doświadczalnej Stacji. Prezentacji dokonał Pan Dyrektor Przemysław Majchrowski.

Uczestnicy zostali również zapoznani z koncepcją nazwaną „Inicjatywą Białkową COBORU”. Prezentując poletka demonstracyjne odmian roślin bobowatych grubonasiennych specjalista Ilona Śpiewak zrelacjonowała działania COBORU podjęte na rzecz Krajowego systemu doświadczalnictwa i rekomendacji odmian roślin białkowych i soi.