Szkolenie kwalifikatorów urzędowych WIORiN

Dnia 17 maja 2019 roku na terenie SDOO w Sulejowie zostało przeprowadzone szkolenie dla kwalifikatorów urzędowych roślin pastewnych i zbożowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.

Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego Maciej Wołosz zapoznał słuchaczy ze zmianami w przepisach z zakresu nasiennictwa ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących oceny polowej materiału siewnego. Uczestnicy mieli okazję poznać w praktyce metody oceny polowej materiału siewnego roślin zbożowych i pastewnych.

W trakcie szkolenia przeprowadzono lustrację poletek doświadczalnych z udziałem specjalistów działu badawczo-doświadczalnego i dyrektora SDOO w Sulejowie.