Lustracja poletek doświadczalnych z firmą BASF

Tomasz Kowal, Marcin Czech z firmy BASF oraz przedstawiciele serwisu agrotechnicznego z Francji Frideric Masson i Philippe Fleury w dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonali lustracji doświadczeń z rzepakiem i pszenicą ozimą w SDOO w Sulejowie.

Niedobór wody w glebie, widoczny już w pierwszej dekadzie kwietnia, stanowi duże zagrożenie w późniejszych fazach rozwoju pszenicy ozimej – podkreślił agronom Frideric Masson.

U odmian rzepaku ozimego po wiosennym ruszeniu wegetacji nie stwierdzono strat w obsadzie, w ocenie zwiedzających wyselekcjonowane odmiany stanowią sprawdzony i stabilny plon.